5.9 C
Aşkabat
26.11.2022

Etiketka : “Köpetdag”

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

“Daýhanbank” Bilen “Köpetdag” Ýaryş Tertibinde Öňdäki Orunlary Eýeleýärler

Şu gün, 13-nji iýunda ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 6-njy tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi. Bu tapgyrda ýaryş tertibiniň öňbaşçylary “Daýhanbank” bilen “Köpetdag” toparlary garşydaşlaryny ýeňlişe sezewar...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

“Köpetdag”, “Nebitçi” Hem-de “Ahal” Toparlary Ýeňiş Gazandylar

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň 13-nji tapgyrynyň jemleýji duşuşyklary geçirildi. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda “Şagadamyň” ýaşlar düzümini 3:1 hasabynda ýelişe...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

“Köpetdag” Myhmançylykda “Energetikden” Üstün Çykdy

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 8-nji tapgyrynyň jemleýji duşuşygynda “Energetik” paýtagtymyzyň “Köpetdagyny” kabul etdi. “Energetik” stadionynda geçirilen duşuşykda paýtagtymyzyň topary ynamly ýeňiş gazandy – 2:4. Şeýlelikde, “Köpetdag”...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

“Altyn Asyryň” Ýaşlar Düzümi Birinji Orny Eýelemegini Dowam Edýär

turkmenhabargullugy
Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň sekizinji tapgyrynyň çäginde üç duşuşyk geçirildi. “Merw II” toparyny 6:0 hasabynda ýeňlişe sezewar eden...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Ýaşlar Düzümleriniň Gatnaşmagyndaky Türkmenistanyň Birinjiliginiň 8-nji Tapgyry Geçiriler

12-13-nji maýda ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň altynjy tapgyrynyň duşuşyklary geçiriler. 12.05.2020 (sişenbe) “Aşgabat II” – “Şagadam II” Geçirilýän...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

7-nji Tapgyryň Çäginde “Köpetdag” “Merwden” Üstün Çykdy

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 7-nji tapgyrynyň ilkinji duşuşygy geçirilip, onda paýtagtymyzyň “Köpetdagy” marynyň “Merwini” kabul etdi. “Köpetdag” stadionynda geçen bu duşuşyk 3:1 hasabynda ýer eýeleriniň peýdasyna...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Çempionatymyzyň Altynjy Tapgyrynyň Ilkinji Duşuşyklary Geçirildi

turkmenhabargullugy
Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 6-njy tapgyrynyň çäginde duşuşyklaryň üçüsi geçirildi. Paýtagtymyzda “Altyn Asyr” bilen “Aşgabat” toparlarynyň arasynda geçirilen duşuşykda Ýazguly Hojageldiýewiň tälim berýänleri 4:1 hasabyndaky üstünliklerini...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 6-njy Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri Bellenildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 4-nji maýda badalga alýan futbol çempionatymyzyň 6-njy tapgyrynyň eminlerini belli etdi. 4-nji hem-de 5-nji maýda geçiriljek duşuşyklarda “Altyn Asyr” –...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Ýurdumyzyň Futbol Çempionatynyň Bäşinji Tapgyryna Badalga Berildi

Maryda hem-de Aşgabatda duşuşyklaryň ikisi bilen Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 5-nji tapgyryna badalga berildi. Marynyň “Energetik” stadionynda geçirilen duşuşykda paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary ýer eýeleri “Energetik”...