30.9 C
Aşkabat
22.07.2021

Etiketka : Gazandy

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

“Köpetdagyň’” Ýaşlar Düzümi Çempionatdaky Bäşinji Ýeňşini Gazandy

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň sekizinji tapgyrynyň jemleýji duşuşygy Maryda geçirilip, onda ýerli “Energetigiň” ýaşlar düzümi “Köpetdagy” kabul etdi....
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

“Kyzylkum” Topary Ýoldaşlyk Duşuşygynda Ýeňiş Gazandy

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň oýunçylary Abdy Bäşimow bilen Wezirgeldi Ylýasowyň çykyş edýän özbekleriň “Kyzylkum” topary Türkiýede geçirýän okuw-türgenleşik ýygnanyşygynda Gazagystanyň “Okjetpes” toparyndan 2:0 hasabynda üstün çykdy....