32.9 C
Aşkabat
22.07.2021

Etiketka : Düzümi

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

“Köpetdagyň’” Ýaşlar Düzümi Çempionatdaky Bäşinji Ýeňşini Gazandy

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň sekizinji tapgyrynyň jemleýji duşuşygy Maryda geçirilip, onda ýerli “Energetigiň” ýaşlar düzümi “Köpetdagy” kabul etdi....
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

“Altyn Asyryň” Ýaşlar Düzümi Birinji Orny Eýelemegini Dowam Edýär

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň sekizinji tapgyrynyň çäginde üç duşuşyk geçirildi. “Merw II” toparyny 6:0 hasabynda ýeňlişe sezewar eden...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

“Altyn Asyryň” Ýaşlar Düzümi Birinji Orny Eýelemegini Dowam Edýär

turkmenhabargullugy
Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň sekizinji tapgyrynyň çäginde üç duşuşyk geçirildi. “Merw II” toparyny 6:0 hasabynda ýeňlişe sezewar eden...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Başlangyjy Bilen Milli Itşynaslygyň Döwrebap Düzümi Döredilýär

turkmenhabargullugy
«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň birinji mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine guramaçylyk meseleleri, türkmen alabaýlarynyň tohumynyň seçgisi boýunça işleri giňeltmek, alabaýlaryň özboluşly tohumyny aýawly saklamak we...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Gurbanguly Berdimuhamedow: V Aziýa Oýunlary Oňa Gatnaşyjylaryň Düzümi Boýunça-da, Sport Görnüşleriniň Sany Boýunça-da Aýratyn Häsiýete Eýedir

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Prezidenti Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda çykyş etdi. “Şu gün biz Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenhowaýollary Gullugynyň Uçarmanlar Düzümi Paýtagtymyzyň Täze Aeroport Toplumynyň Trenažor Merkezinde Hünärini Ýokarlandyrýar

Howa gämisi uçuş-gonuş zolagyna tarap haýaljakdan ýöräp barýar. Onuň tigirleriniň plitalaryň sepleşýän ýerine düşýän tyrkyldysy eşidilýär, uçarmanlar kabinasynyň daşynda ýyldyrym çakýar. Ine-de, uçar uçuş-gonuş zolagyndan...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Nebitiň Çykarylyşynyň Çäklendirilişine Gözegçilik Etmek Boýunça Iş Toparynyň Düzümi Tassyklanyldy

OPEC we oňa girmeýän döwletlerde nebitiň çykarylyşyna gözegçilik etmek boýunça iş topary nebitiň çykarylyşyna gözegçilik etmek boýunça tehniki toparyň düzümini tassyklady. bu barada Kuweýtiň nebit...