29.9 C
Aşkabat
20.07.2021

Etiketka : Türgenler

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Jelilmuhammet Hojamyradow Bilen Myrat Gimmiýew Türkmenistanyň Adyndan Oýunlaryň Ilkinji Altyn Medalyny Gazanan Türgenler Boldy

Sentýabr aýynyň 16-syna, şenbe güni erkekleriň arasynda geçirilen Jiu-jitsu “Duo klassik” ýaryşynda iň ýokary basgançagy eýelemek bagty Jelilmuhammet Hojamyradow we Myrat Gimmiýewe nesip etdi. Olar...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Bowling Ýaryşyna Gatnaşjak Makaoly Türgenler Öz Bähbidinden Geçip, Diňe Aşgabat 2017-ä Taýýarlyk Görýärler

Makaonyň adyndan bowling ýaryşyna gatnaşjak türgenleriň edil Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ähli gatnaşyjylary ýaly, häzirki wagtda iň uly aladalary bu...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Iň Güýçli Türgenler, Şol Sanda Daşouguzly Pälwanlar Aziada-2017-de Ýurdumyza Wekilçilik Etmek Ugrunda Bäsleşýärler

Daşoguz şäherindäki 4-nji çagalar-ýetginjeklr sport mekdebiniň tälimçisi, tanymal halypa Şawkat Mätgurbanowyň pikirne görä, Jonibek Atajanow V Aziada gatnaşmaga dalaşgärleriň biridir. Göreşiň dürli ugurlaryna ussat bu...