16.2 C
Aşkabat
23.11.2021

Etiketka : Lebap

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Öňdebaryjylar Nobatdaky Ýeňişlerini Gazandylar

2002-nji ýylda doglan ýaşlaryň arasynda geçirilýän ýurdumyzyň futbol birinjiliginde ikinji tapgyryň duşuşyklary geçirilip, onda öňdebaryjylar nobatdaky ýeňişlerini gazandylar. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Birinji Tapgyr Güýçlüleri Öňe Saýlady

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň bilelikde guramagynda 2002-nji ýylda doglan ýaşlaryň arasynda geçirilýän ýurdumyzyň futbol birinjiliginde birinji tapgyryň duşuşyklary geçirildi....
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Lebap Welaýatynda Türkmen Bedewiniň Milli Baýramy Mynasybetli Geçirilen Çäreler

2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde dürli baýramçylyk çäreleri geçirildi. Ilki bilen Türkmenabat şaherindäki Lebap welaýat kitaphanasynyň mejlisler...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Lebap Welaýaty: Haly Kärhanasynyň Gurluşygy we Türkmenabatda Ulanylmaga Berlen Täze Jaýlar

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynda el halysyny çykarýan kärhananyň gurluşygyna girişildi. Ol ýurdumyzda iň iri Halajyň çeper halyçylyk fabriginiň şahamçasy bolar. Binanyň gurluşygy «Altyn gül» hususy...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Lebap Welaýaty Magdan Däl Gazylyp Alynýan Gurluşyk Materiallary Bazarynda Eýeleýän Ornuny Berkidýär

Lebap welaýatynyň günorta-gündogarynda, Garlyk şäherçesinde ýerleşýän magdan däl gayzlyp alynýan gurluşyk mäteriallaryny öndürýän karhanada tehnologik döwrebaplaşdyrmak işleri geçirilmegi netijesinde önümçilik görkezijileri dörtden bir esseden gowrak...