9.8 C
Aşkabat
01.12.2022

Etiketka : tapgyryna

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Ýurdumyzyň Futbol Çempionatynyň Bäşinji Tapgyryna Badalga Berildi

Maryda hem-de Aşgabatda duşuşyklaryň ikisi bilen Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 5-nji tapgyryna badalga berildi. Marynyň “Energetik” stadionynda geçirilen duşuşykda paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary ýer eýeleri “Energetik”...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

«Hujand» Topary AFK-nyň Kubogynyň Toparçalaýyn Tapgyryna Çykdy

turkmenhabargullugy
Täjigistanyň futbol çempionatynyň wisa-çempiony “Hujand” topary utulan-çykdy tapgyrynda gyrgyzlaryň “Neftçisinden” üstün çykyp (3:0), AFK-nyň Kubogy-2020-niň toparçalaýyn bäsleşiginde çykyş etmäge mümiinçilik aldy. Bu duşuşykda üç gezek...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistan we BMG Strategiki Hyzmatdaşlygy Ösdürmegiň Täze Tapgyryna Çykýar

Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkdaky ştab-kwartirasynda (ABŞ) BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahaty öz işine başlady. Onda ýurdumyzyň wekiliýeti hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň BMG-niň...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan Ösüşiniň Täze Tapgyryna Gadam Basdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet Köşgünde geçirilýän wezipä girişmek dabarasynda Prezident wezipesine girişmek bilen söz sözledi. Döwlet Baştutanymyz özüne bildirilen ýokary ynam üçin ähli watandaşlarymyza...