32.9 C
Aşkabat
12.06.2024

Etiketka : Ilkinji

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YLYM

Metbugat Beýannamasy: Türkmen we Iňlis Dilindäki Ilkinji Sesli Sözlük – “Makul Sözlük”

Şu günler eziz Diýarymyzda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy giň gerimde bellenilip geçilýär. Baky Bitaraplygymyzyň şanly toýunyň öňüsyrasynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Çempionatymyzyň Altynjy Tapgyrynyň Ilkinji Duşuşyklary Geçirildi

turkmenhabargullugy
Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 6-njy tapgyrynyň çäginde duşuşyklaryň üçüsi geçirildi. Paýtagtymyzda “Altyn Asyr” bilen “Aşgabat” toparlarynyň arasynda geçirilen duşuşykda Ýazguly Hojageldiýewiň tälim berýänleri 4:1 hasabyndaky üstünliklerini...