32.9 C
Aşkabat
21.07.2021

Etiketka : Baýramçylyk

BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Baýramçylyk konserti:Zenanlara Bagyşlanan Folklor Toparlarynyň Çykyşlary we Estrada Aýdymlary

Halkara zenanlar gününde jemgyýetimiziň ajaýyp zenanlarynyň hormatyna ýurdumyzyň belli artistleri uly konsert maksatnamasyny taýýarladylar. Aýdym-sazly çykyşlar ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda ýaýbaňlandyryldy. Bu ýerde gelin-gyzlara bagyşlanan çykyşlar...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynda Halkara Zenanlar Güni Mynasybetli Baýramçylyk Çäresi Geçirildi

Gözelligiň, mähribanlygyň nusgasy, ar-namysyň tugy hasaplanýan gelin-gyzlarymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe belent hormata eýedir. Bahar paslynyň ilkinji günlerinde hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyjy bilen Halkara zenanlar...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Iýunyň Baýramçylyk Senenamasynda-Aziada-2017-ä 100 Gün Galmagyna Bagyşlanan Dabaralar

Tomus paslynyň birinji aýy Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda iýun aýynda bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni, Dokma senagaty işgärleriniň güni, Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni, Ylymlar...
BAŞ SAHYPA FOTO GALEREÝA

Türkiýä Respublikasynyň Malatýa Şäheriniň Inönü Uniwersitetinde Talyplarymyz Nowruz Baýramy Mynasybetli Baýramçylyk Çäresi Geçirdi

Türkiýä Respublikasynyň Malatýa Şäheriniň Inönü Uniwersitetinde Talyplarymyz Nowruz Baýramy Mynasybetli Baýramçylyk Çäresi Geçirdi Fotosuratlary...