12.9 C
Aşkabat
06.12.2021

Etiketka : Döwlet

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň Güni Mynasybetli Guralan Dabaralara Gatnaşdy

Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ählihalk baýramy bolan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi giňden dabaralandyrýar. Paýtagtymyzda milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän şanly sene mynasybetli...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Oraza Aýynyň Gelmegi Mynasybetli Döwlet Baştutanymyza Eýranyň Prezidenti, Kuweýtiň Emiri we Omanyň Soltany Mähirli Gutlaglaryny Iberdiler

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňizi we Türkmenistanyň halkyny Beýik Biribaryň rehim-şepagatyndan doly, mukaddes Gurhanyň inderilen nurana Oraza aýynyň başlanmagy bilen tüýs...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

BMG-niň we Türkmenistanyň Döwlet Edaralarynyň Wekilleri Ähmiýetli Meseleleriň Ençemesini Ara Alyp Maslahatlaşdylar

2020-nji ýylyň 9-njy aprelinde BMG-niň Aşgabatdaky Wekilhanasynyň binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň düzüm birlikleriniň wekilleriniň Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň, şol sanda Türkmenistanyň...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Türkmenistanyň Ykdysadyýetiniň Döwlete Dahylsyz Ulgamy: Innowasiýalara Tarap Ugur

turkmenhabargullugy
Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisiniň we maslahatynyň açylyş dabarasy boldy. Däp bolşy ýaly, giň gerimli gözden geçiriliş bu iri jemgyýetçilik düzüminiň döredilen gününe gabatlanyldy....
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Maryda «Türkmengaz» Döwlet Konserniniň Nebitgaz Orta Hünär Okuw Mekdebiniň Täze Binasy Dabaraly Ýagdaýda Açyldy

turkmenhabargullugy
Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň täze binasynyň açylyş dabarasy boldy. Binanyň ulanmaga berilmegi mynasybetli çärä ministrlikleriň we...