2 C
Aşkabat
28.01.2021

Etiketka : girizildi

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY SPORT

Futbol Çempionatymyzyň 7-nji Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Geçirilmeli Wagtlaryna Üýtgeşme Girizildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy ýurdumyzyň futbol çempionatynyň, şeýle-de, ýaşlaryň arasyndaky birinjiligiň 7-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň wagtlaryna üýtgeşme girizdi. Şeýlelikde, “Köpetdag” – “Merw, “Nebitçi” – “Altyn Asyr”, “Aşgabat”...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA YKDYSADYÝET

“Türkmennebitönümleri” Ulgamynda-Mary Welaýatynda Täze Desga Ulanyşa Girizildi

turkmenhabargullugy
Mary welaýatynyň çäginde «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň Baýramaly kärhanasynyň täze desgasy ulanyşa girizildi. Desga Mary welaýatynyň hojalyk hasaplaşygyndaky abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň gurluşykçylary tarapyndan guruldy. Iki gatly bina...