32.9 C
Aşkabat
21.07.2021

Etiketka : mary

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary Welaýatyna Iş Sapary

Mary welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerlerde durmuşa geçirilişi, ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň ýagdaýy, seýle...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Öňdebaryjylar Nobatdaky Ýeňişlerini Gazandylar

2002-nji ýylda doglan ýaşlaryň arasynda geçirilýän ýurdumyzyň futbol birinjiliginde ikinji tapgyryň duşuşyklary geçirilip, onda öňdebaryjylar nobatdaky ýeňişlerini gazandylar. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA YKDYSADYÝET

“Türkmennebitönümleri” Ulgamynda-Mary Welaýatynda Täze Desga Ulanyşa Girizildi

turkmenhabargullugy
Mary welaýatynyň çäginde «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň Baýramaly kärhanasynyň täze desgasy ulanyşa girizildi. Desga Mary welaýatynyň hojalyk hasaplaşygyndaky abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň gurluşykçylary tarapyndan guruldy. Iki gatly bina...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Utgaşdyrylan Bug-Gaz Turbinaly Elektrik Bekediniň Işe Girizilmegi Bilen Mary DES-iniň Kuwwwatlylygy Iki Esse Artar

Mary DES-inde utgaşdyrylan bug-gaz turbinaly elektrik bekediniň gurluşygy alnyp barylýar. Bu ägirt uly desga ýarym million inedördül metrden gowrak meýdany tutýar, onuň gurluşygyny Türkmenistanyň energetika...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Mary DES-niň Zähmetkeşler Toparynyň Agzalary Bilen Duşuşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Marynyň DES-de işleriň ýagdaýy bilen tanyşmagynyň barşynda zähmetkeşler toparynyň agzalary bilen söhbetdeş bolup, olaryň gyzyklandyrýan sowallaryna jogap berdi. Hormatly Prezidentimiz energetika...