28.9 C
Aşkabat
11.08.2022

Etiketka : Almak

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Woleýbol Boýunça Türkmenistanyň Kubogyny Almak Ugrundaky Ýaryş Tamamlandy

turkmenhabargullugy
Ýakynda woleýbol boýunça erkekleriň klub toparlarynyň arasynda Türkmenistanyň kubogyny almak ugryndaky ýaryş tamamlandy. Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Türkmenistanyň woleýbol...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Wekiliýetiniň “Täze Söwda we Üstaşyr Ýollarda Neşe Serişdeleriniň Bikanun Dolanşygynyň Öňüni Almak Maksady Bilen Merkezi Aziýada Sebitleýin Serhetüsti Hyzmatdaşlygy Güýçlendirmek” Atly Çäresi

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň wekilýetiniň başlangyjy bilen BMG-niň Wena şäherindäki Neşe serişdelerine we jenaýata garşy komissiýasynyň 63-nji mejlisiniň çäginde, “Täze söwda we üstaşyr ýollarda neşe serişdeleriniň bikanun dolanşygynyň...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK

Ýiti Respirator Wirusly Ýokanç Keselleriň Öňüni Almak Boýunça BSGG-niň Maslahatlary

Dünýädäki epidemiologik ýagdaýy nazara alyp, howply ýokanç keselleriň ýurdumyzyň çägine aralaşmagynyň öňüni almak boýunça toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde möwsümleýin ýiti respirator...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK

Türkmenistanyň Prezidenti Ýokanç Keselleriň Öňüni Almak Boýunça Iş Maslahatyny Geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, paýtagtymyzyň we welaýatlaryň häkimleriniň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Raýat Ýagdaýynyň Namalarynyň Ýazgysyny (RÝNÝ) Bellige Almak

turkmenhabargullugy
Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagyny raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň edaralary tarapyndan öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde geçirýärler. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň (RÝNÝ) döwlet edaralary fiziki...