2 C
Aşkabat
28.01.2021

Etiketka : Çäreler

BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Lebap Welaýatynda Türkmen Bedewiniň Milli Baýramy Mynasybetli Geçirilen Çäreler

2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde dürli baýramçylyk çäreleri geçirildi. Ilki bilen Türkmenabat şaherindäki Lebap welaýat kitaphanasynyň mejlisler...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Pudaklary Ösdürmek Wezipelerini Ýerine Ýetirmek Boýunça Çäreler Kesgitlenildi

Ministrliklerde we pudak edaralarynda maslahatlar geçirildi, olaryň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 7 aýynda ýurdumyzyň ösüşüniň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk...