32.9 C
Aşkabat
22.07.2021

Etiketka : Türkmenistan Sport

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 9-njy Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri Bellenildi

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 18-nji maýda badalga alýan futbol çempionatymyzyň 9-njy tapgyrynyň eminlerini belli etdi. 18-nji hem-de 19-njy maýda geçiriljek duşuşyklarda “Köpetdag” – “Aşgabat”,...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Bäşinji Tapgyryň Jemleýji Duşuşyklary Geçirildi

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň bäşinji tapgyrynyň jemleýji duşuşyklary Aşgabat hem-de Türkmenbaşy şäherlerinde geçirildi. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda “Aşgabat II”...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Bilýard Boýunça Aşgabat Şäheriniň Birinjiligi Geçiriler

Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi we Türkmenistanyň bilýard sport federasiýasynyň guramagynda bilýard boýunça Aşgabat şäheriniň birinjiligi geçiriler. 2020-nji ýylyň 29-30-njy aprelinde geçiriljek...