32.9 C
Aşkabat
13.07.2024

Etiketka : GDA

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

GDA Gatnaşyjy-Döwletleriň Daşary Işler Ministrleriniň Geňeşiniň Wideokonferensiýa Görnüşinde Mejlisi Geçirildi

2020-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy-döwletleriň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy, çäre göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşyga...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ Iň Täze Habarlar WİDEO

GDA Ýurtlarynyň Habarlar Agentlikleri Beýik Ýeňşiň Fotosuratlardaky Taryhyny Görkezdiler

turkmenhabargullugy
Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belorussiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldawiýanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň habarlar agentlikleri Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öň ýanynda bilelikdäki taslamany –...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

GDA Ýurtlarynyň Birnäçesiniň Baştutanlary Hormatly Prezidentimizi Ýeňiş Güni Bilen Gutladylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli gutlaglar gelip gowuşýar. Türkmen döwletiniň baştutanynyň adyna Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýew,...