32.9 C
Aşkabat
13.07.2024

Etiketka : Wideo

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Türkiýede Türkmenistanyň Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Mynsybetli we Daşary Ykdysady Işini Ösdürmek we Işjeňleşdirmek Bilen Bagly Wideo Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen Türkiýäniň Daşary ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (DEIK) başlygy Nail Olpakyň we Türkmen-Türk Işewürlik geňeşiniň başlygy Halil Awjynyň ýolbaşçylgynda bu geňeşiň wekilleri...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar

Türkiýede Türkmenistanyň Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Mynasybetli Wideo Aragatnaşyk Arkaly Maslahat Geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Stambuldaky Baş Konsullygynyň gatnaşmagynda 2020-nji ýylyň 28-nji aprelinde Ilçihananyň edara binasynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we 2020-nji ýylyň “Türkmenistan...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SPORT

Welosipedçileriň Halkara Birleşiginiň (UCI) Wekilleri Bilen Wideo Aragatnaşyk Arkaly Duşuşyk Geçirildi

turkmenhabargullugy
2020-nji ýylyň 24-nji aprelinde Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherjiginiň Welotrek sport toplumynda Welosipedçileriň halkara birleşiginiň (UCI) Prezidenti Dawid Lappartient bilen Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministri...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

FIFA-nyň Referisi Çary Gurbanow: «Wideo Kömek Ulgamy Adalatly Netije Çykarmaga Mümkinçilik Berer»

Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň ýolbaşçylary AFK-nyň Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynda eminlere wideo kömek (VAR) ulgamyny peýdalanyp başlajakdyklaryny habar berdiler. Bu habaryň türkmenistanly futbol eminlerinde nähili täsir...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

WECOOP “Ýewropa Bileleşigi-Merkezi Aziýa: Daşky Gurşaw we Howanyň Üýtgemegi” Taslamasynyň Sebitleýin Ýolbaşçylary Bilen Wideo Konferensiýa

2020-nji ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda WECOOP “Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa: daşky gurşaw we howanyň üýtgemegi pudagyndaky hyzmatdaşlyk” atly taslamasynyň sebitleýin...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Wideo Aragatnaşyk Arkaly Türkmen-Ukrain Syýasy Geňeşmeleri Geçirildi

Türkmenistanyň we Ukrainanyň daşary syýasat edralarynyň arasynda Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde wideo aragatnaşyk arkaly syýasy geňeşmeler geçirildi. Ýakymly salamlaşanlaryndan soňra taraplar türkmen-ukrain gatnaşyklaryna mahsus...