2.9 C
Aşkabat
18.01.2022

Etiketka : Nobatdaky

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Daşary Ýurtly Hyzmatdaşlar Bilen Nobatdaky Wideomaslahatlar we Duşuşyklar Geçirildi

Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde onlaýn tertibinde duşuşyk geçirildi. Onuň dowamynda dünýäde ýaýran ýokanç keseliň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ýagdaýyna, şol sanda makro we mikro ykdysady...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Daşary Ýurtly Hyzmatdaşlar Bilen Nobatdaky Duşuşyklar we Wideomaslahatlar Geçirildi

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Mejlisinde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Tomas Greminger bilen onlaýn duşuşygy geçirildi. Onuň dowamynda kanunçylyk ulgamyndaky özara gatnaşyklar hem-de halkara parlament guramalarynyň...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Öňdebaryjylar Nobatdaky Ýeňişlerini Gazandylar

2002-nji ýylda doglan ýaşlaryň arasynda geçirilýän ýurdumyzyň futbol birinjiliginde ikinji tapgyryň duşuşyklary geçirilip, onda öňdebaryjylar nobatdaky ýeňişlerini gazandylar. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Daşary Ýurtly Hyzmatdaşlar Bilen Nobatdaky Duşuşyklar we Wideomaslahatlar Geçirildi

turkmenhabargullugy
Sanly wideoaragatnaşyk boýunça geçirilen türkmen-eýran daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky geňeşmeleriň çäklerinde däbe öwrülen dostlukly ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Onlaýn görnüşde...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusion Toparyň Nobatdaky Mejlisini Geçirdi

turkmenhabargullugy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglanyşykly teklipleri işläp taýýarlamak we umumylaşdyrmak boýunça geçen ýylyň güýzünde Halk Maslahatynda kabul edilen...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Abu-Dabide Türkmen-Emirlikler Ikitaraplaýyn Syýasy Geňeşmeleriň Nobatdaky Mejlisi Geçirildi

2017-nji ýylyň 21-nji awgustynda ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeleriň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Abu-Dabi şäherine geldi. Birleşen Arap Emirlikleriniň wekiliýetine...