33 C
Aşkabat
12.05.2021

Etiketka : İstanbul

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Göç İdaresi: İstanbul İli Esenyurt ve Fatih İlçesinde İkamet Etmek İsteyenler Hakkında

İstanbul ili Esenyurt ve Fatih ilçesinde ikamet etmek isteyen yabancıların 15.01.2021 tarihinden itibaren yaptıkları ilk başvuruları (istisnalar hariç) kabul edilmeyecektir. Detaylı Bilgi için Tıklayınız Çeşme:...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar YLYM

Bahçeşehir Uniwersiteti: Ýokary Okuw Jaýyna Ýerleşmek Mümkinçiligi

turkmenhabargullugy
Türkmenistanly ýaşlar tarapyndan Türkiýede bilim almak üçin iň köp saýlanýan ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Bahçeşehir Uniwersiteti Türkmen talyplaryna garaşýar diýip Türkmenistan baradaky habarlary neşir...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanda Çaganyň Hukuklary Boýunça Konwensiýanyň Kabul Edilmeginiň 30 Ýyllygy Bellenildi

2019-njy ýylyň 20-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Çaganyň huhuklary hakyndaky Konwensiýanyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli ýokary derejeli çäre geçirildi. Bu çärä UNICEF-yň Türkmenistandaky...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

«Bagtyýarlyk Döwrüniň Teatr Sungaty» Atly III Halkara Festiwala Gatnaşyjylara

Hormatly halkara festiwala gatnaşyjylar! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen topragynda geçirilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly III halkara festiwalynyň açylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn!...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmen Paýtagtynda III Halkara Festiwaly Badalga Aldy

Paýtagtymyzda «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly III halkara festiwalynyň açylyş dabarasy boldy. Ol medeni syýasatyň amala aşyrylmagyna, milli mirasymyzyň giňden wagyz edilmegine aýratyn üns berýän...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Türkiýede Türkmen Agyr Atletikaçylary Iki Medal Gazandylar

turkmenhabargullugy
Türkiýäniň Gaziantep şäherinde Naim Süleýman oglunyň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp geçirilen Agyr atletika boýunça halkara ýaryşy tamamlandy. Bu ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, altyn...