39.9 C
Aşkabat
11.07.2024

Etiketka : habarlar

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

“Altyn Asyr” Ikinji Orun Bilen Aratapawudy Baş Utuga Çenli Artdyrdy

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 14-nji tapgyrynyň birinji duşuşygynda “Altyn Asyr” Balkanabadyň “Nebitçi” toparyny uly hasap bilen ýeňlişe sezewar etdi. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda Ýazguly Hojageldiýewiň tälim berýän...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

«Altyn Top» Ýaryşy

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Aşgabat şäher bölümi, Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi hem-de Aşgabat şäheriniň Baş...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistan Belarusyň Iri Habarlar Agentligi Bilen Hyzmatdaşlygy Ösdürýär

turkmenhabargullugy
Täzelikleri alyşmak ulgamynda özara dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de pugtalandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi hem-de “Belarus telegraf agentligi” Respublikan unitar kärhanasy diplomatik...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ Iň Täze Habarlar WİDEO

GDA Ýurtlarynyň Habarlar Agentlikleri Beýik Ýeňşiň Fotosuratlardaky Taryhyny Görkezdiler

turkmenhabargullugy
Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belorussiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldawiýanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň habarlar agentlikleri Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öň ýanynda bilelikdäki taslamany –...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Gazanan Ýeňşi “Aşgabady” Ikinji Orna Çykardy

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň bäşinji tapgyrynyň jemleýji güni paýtagtymyzda Balkanabadyň “Nebitçisini” kabul eden “Aşgabat” wajyp ýeňiş gazandy. Said Seýidowyň tälim berýänleri bu duşuşykda 5:2 hasabynda ýeňiş...