22 C
Aşkabat
14.04.2021

Etiketka : Sungaty

BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Şekillendiriş Sungaty Muzeýiniň Ylymlar Gününe Bagyşlanan Sergisi

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň işgärleri Ylymlar gününe bagyşlanan sergini bezemeklige we onuň eksponatlaryny ýerleşdirmäge üýtgeşik çemeleşipdirler. Milli žiwopis mekdebiniň kemala gelmeginiň we ösmeginiň gözbaşy bolan...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

«Bagtyýarlyk Döwrüniň Teatr Sungaty» Atly III Halkara Festiwala Gatnaşyjylara

Hormatly halkara festiwala gatnaşyjylar! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen topragynda geçirilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly III halkara festiwalynyň açylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn!...