33 C
Aşkabat
12.05.2021

Etiketka : Türkiýe

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň Arasynda…

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Prezidenti Bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň Arasynda Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy....
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SAGLYK

Türkiýe Respublikasynyň Çäginde Okaýan we Dürli Sebäpler Bilen Ýaşaýan Türkmenistanyň Raýatlarynyň DYKGATYNA!

Dünýäde ýiti öýken sowuklama keselini döredýän ýokanç kesel bolan COVID-19 koronawirusyň köpçülikleýin ýaýramagyny we dartgynly epidemiologiki ýagdaýyň dowam etmegini nazara alyp, bu kesele garşy göreşmegiň...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Ankara Şäherinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Mynasybetli Medeni Çäre Geçirildi

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan «ТRТ» teleradiokompaniýasy bilelikde Ankara şäheriniň Etnografiýa muzeýinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we 2020-nji ýylyň “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany”...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ SYÝASAT YLYM

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş Konsullygy Tarapyndan Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Hem-de 2020-nji “TÜRKMENISTAN-BITARAPLYGYŇ MEKANY” Ýyly Mynasybetli Ylmy Tegelek Stol Geçirildi

2020-nji ýylyň 14-nji fewralynda Türkmеnistаnyň Türkiýe Rеspublikаsyndаky Bаş kоnsullugy (Stаmbul ş) tаrаpyndаn, Stambul hähimliginiň medeniýet merkezi bilеn bilеlikdе, Topkapy medeniýet parkynyň edаrа binаsyndа, Türkmenistanyň hemişelik...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar YLYM

Bahçeşehir Uniwersiteti: Ýokary Okuw Jaýyna Ýerleşmek Mümkinçiligi

turkmenhabargullugy
Türkmenistanly ýaşlar tarapyndan Türkiýede bilim almak üçin iň köp saýlanýan ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Bahçeşehir Uniwersiteti Türkmen talyplaryna garaşýar diýip Türkmenistan baradaky habarlary neşir...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanda Çaganyň Hukuklary Boýunça Konwensiýanyň Kabul Edilmeginiň 30 Ýyllygy Bellenildi

2019-njy ýylyň 20-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Çaganyň huhuklary hakyndaky Konwensiýanyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli ýokary derejeli çäre geçirildi. Bu çärä UNICEF-yň Türkmenistandaky...