30.9 C
Aşkabat
12.07.2024

Etiketka : Hyzmat

BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanda Çaganyň Hukuklary Boýunça Konwensiýanyň Kabul Edilmeginiň 30 Ýyllygy Bellenildi

2019-njy ýylyň 20-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Çaganyň huhuklary hakyndaky Konwensiýanyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli ýokary derejeli çäre geçirildi. Bu çärä UNICEF-yň Türkmenistandaky...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

«Bagtyýarlyk Döwrüniň Teatr Sungaty» Atly III Halkara Festiwala Gatnaşyjylara

Hormatly halkara festiwala gatnaşyjylar! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen topragynda geçirilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly III halkara festiwalynyň açylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn!...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmen Paýtagtynda III Halkara Festiwaly Badalga Aldy

Paýtagtymyzda «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly III halkara festiwalynyň açylyş dabarasy boldy. Ol medeni syýasatyň amala aşyrylmagyna, milli mirasymyzyň giňden wagyz edilmegine aýratyn üns berýän...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Türkiýede Türkmen Agyr Atletikaçylary Iki Medal Gazandylar

turkmenhabargullugy
Türkiýäniň Gaziantep şäherinde Naim Süleýman oglunyň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp geçirilen Agyr atletika boýunça halkara ýaryşy tamamlandy. Bu ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, altyn...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmen Sanatçısı Çınara : Ülkem Ile Gurur Duyuyorum

turkmenhabargullugy
Çınara hanım öncelikle www.atavatan-turkmenistan.com sitesinin röportaj teklifini kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir genç kız olarak yurt dışında başarılara imza atmak kolay olmasa gerek! Öncelikle...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Türkmen Karbamidiniň Eksporty Artýar

«Türkmenhimiýa» Döwlet konserniniň «Garabogazkarbamid» zawody himiýa önümlerini iri eksport ediji kärhanadyr. Ýylyň başyndan bäri zawodda öndürilen dökünleriň üçden iki bölegi -261 müň tonna dökün daşary...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Elektrik Energetikasynyň Mümkinçiligi Artýar

Lebap döwlet elektrik bekediniň meýdançasynda Ýaponiýanyň Sumitomo Corporation we Mitsubishi Hitachi Power Systems, şeýle hem Türkiýäniň Rönesans Holding kompaniýalarynyň gurýan täze gaz turbinaly elektrik bekedi...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

«Rysgal» PTB Internet-Banking we Elektron Gapjyk Hyzmatlaryny Ornaşdyrýar

«Rysgal» Paýdarlar-telekeçilik banky sanly hyzmatlaryň täze görnüşlerini özleşdirýär we uzak aralykdan bank hyzmatlary ulgamyny ornaşdyrmak boýunça iş alyp barýar. Häzirki wagtda hukuk taraplary we telekeçiler...