29.9 C
Aşkabat
19.05.2022

Etiketka : Altyn

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Jelilmuhammet Hojamyradow Bilen Myrat Gimmiýew Türkmenistanyň Adyndan Oýunlaryň Ilkinji Altyn Medalyny Gazanan Türgenler Boldy

Sentýabr aýynyň 16-syna, şenbe güni erkekleriň arasynda geçirilen Jiu-jitsu “Duo klassik” ýaryşynda iň ýokary basgançagy eýelemek bagty Jelilmuhammet Hojamyradow we Myrat Gimmiýewe nesip etdi. Olar...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Aşgabat 2017 Oýunlarynda Ilkinji Altyn Medalyna Sportuň Jiu-Jitsu “Duo Klassik” Görnüşi Boýunça Türkmen Türgenleri Eýe Boldular

Hemmeler 17-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Şonuň bilen bilelikde, Oýunlar...