15.9 C
Aşkabat
16.10.2021

Etiketka : Gowy

BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Aşgabatda Golliwudyň Filmerine Iň Gowy Sazlar Ýaňlanar: Resul Gylyjowyň Täze Taslamasy

«Golliwud Aşgabatda» diýen syrly bildiriş paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň ünsüni özüne çekdi. Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfoniki orkestriniň konsertiniň premýerasyna sanlyja gün galdy, onda «Garri Poter», «Ýyldyzlar...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Uçarlara Merkezleşdirlen Ýangyç Guýmak Ulgamy Gowy Girdeji Berdi

Aşgabadyň Halkara aeroportynda uçarlara aýangyç guýmagyň Merkezleşdirilen ulgamy üstünlikli işledilýär. Onuň artykmaçlygy- ýag-çalgy serişdeleriniň ammarynyň rezerwuarlaryndan stasionar sorujy beketleri bilen gönüden-göni uçarlaryň bakyna ýangyjy üznüksiz...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA YLYM

Ulag we Aragatnaşyk Institutynyň Talyplary Halkara Bäsleşigiň „Robot Tehnikasy Babatda Iň Gowy Iş we Ösüş Üçin“ Diýen Baýragyny Eýelediler

Türkiýäniň Konýa şäherinde geçirilen robot tehnikasy boýunça ХI Halkara talyplar bäsleşigine Makedoniýanyň, Panamanyň, Saud Arabystanynyň, Rumyniýanyň, Tunisiň, Gresiýanyň, Kipriň, Azerbaýjanyň we beýleki döwletleriň–jemi 13 ýurduň...