32.9 C
Aşkabat
10.07.2024

Etiketka : Beýik

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YLYM

Beýik Ýeňişiň 75 Ýyllygy Mynasybetli Ýaş Olimpiýaçylary Taýýarlaýyş Mekdebinde Geçirilen Açyk Gapylar Güni

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap Geňeşiniň...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Beýik Watançylyk Urşunyň Weteranlaryny we Uruşda Wepat Bolanlaryň Ýanýoldaşlaryny Gutlamak Dabarasy Boldy

Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öňüsyrasynda paýtagtymzyzň «Mekan» Köşgünde uruş weteranlaryny we wepat bolanlaryň ýanýoldaşlaryny gutlamak dabarasy boldy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ Iň Täze Habarlar WİDEO

GDA Ýurtlarynyň Habarlar Agentlikleri Beýik Ýeňşiň Fotosuratlardaky Taryhyny Görkezdiler

turkmenhabargullugy
Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belorussiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldawiýanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň habarlar agentlikleri Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öň ýanynda bilelikdäki taslamany –...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YLYM

Köneürgenç Türkmen Döwletiniň Beýik Serkerdesi

turkmenhabargullugy
Meşhur «Çingiz han» eseriniň awtory W.Ýanuçewskiý: «Sizi Jelaleddiniň obrazy näme üçin şeýle gyzyklandyrýar?» diýen sowala «Men «Çingiz han» powestini ýazyp ýörkäm, gündogar sene ýazgylaryny okap,...