17.9 C
Aşkabat
26.11.2022

Etiketka : Harby

BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar YLYM

Harby Talyplar we Harby Gullukçylar Ýaş Alymlaryň Bäsleşigine Gatnaşýarlar

turkmenhabargullugy
Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň harby talyplary hem-de Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby gullukçylary Ýaş alymlaryň bäsleşigine öz ylmy işlerini hödürlediler. Däp...