32.9 C
Aşkabat
13.07.2024

Etiketka : Azerbaýjan

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ Iň Täze Habarlar WİDEO

GDA Ýurtlarynyň Habarlar Agentlikleri Beýik Ýeňşiň Fotosuratlardaky Taryhyny Görkezdiler

turkmenhabargullugy
Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belorussiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldawiýanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň habarlar agentlikleri Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öň ýanynda bilelikdäki taslamany –...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Ženewada “Hazar Deňzi Sebitiniň Ulag-Aragatnaşyk Mümkinçilikleri: Azerbaýjan we Türkmenistan-Iň Gysga Ýol” Atly Tegelek Stol Geçirildi

turkmenhabargullugy
BMG-niň Ženewadaky edarasynda BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Içerki Ulaglar boýunça Komitetiniň 82-nji sessiýasynyň çäklerinde Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň başlangyjy bilen, BMG-niň Ýewropa...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistan we Azerbaýjan Ikitaraplaýyn Hyzmatdaşlygyň Strategiki Häsiýete Eýedigini Beýan Etdiler

turkmenhabargullugy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar. Hormatly Prezidentimiziň uçary Baku...