32.9 C
Aşkabat
13.07.2024

Etiketka : Özbegistan

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ Iň Täze Habarlar WİDEO

GDA Ýurtlarynyň Habarlar Agentlikleri Beýik Ýeňşiň Fotosuratlardaky Taryhyny Görkezdiler

turkmenhabargullugy
Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belorussiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldawiýanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň habarlar agentlikleri Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öň ýanynda bilelikdäki taslamany –...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistan Bilen Özbegistan Respublikasynyň Daşary Işler Ministrleriniň Telefon Arkaly Söhbetdeşligi Boldy

2020-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministri A.Kamilow bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Söhbetdeşligiň barşynda ministrler ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň Arasynda Telefon Arkaly Söhbetdeşlik

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde doganlyk ýurt bolan Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Iki ýurduň...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Premýer-Ministrini Kabul Etdi

turkmenhabargullugy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministri Abdulla Aripowy kabul etdi. Özbek...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň Telefon Arkaly Söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prehzidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Mähirli salamlaşyp, iki döwletiň Baştutanlary täze, 2018-nji ýyl mynasybetli baýramçylyk...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

13-15-nji Noýabrda Aşgabatda we Daşoguzda Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet Günleri Geçiriler

Medeni maksatnama ynsanperwer ulgamda iki goňşy ýurduň netijeli gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gönükdirilen çäreleriň birnäçesi girizildi. Olaryň hatarynda Özbegistandan geljek myhmanlaryň resmii böleginiň ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginde kabul...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Özbegistan TOPH Taslamasyna Goşulyşmagyň Mümkinçiliklerini Öwrenýär

turkmenhabargullugy
«Uzbekneftegaz» milli holding kompaniýasy Türkmenistandan Owganystana, Hindistana we Pakistana geçjek TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyna goşulmagyň mümkinçiliklerini we geljegini öwrenýär. Bu barada kompaniýanyň müdirliginiň başlygy Alişer...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentine Özbegistan Respublikasynyň Prezidentinden

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Çuňňur hormatlanylýan Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Şu ýylyň 6—7-nji martynda doganlyk Türkmenistana amala aşyran döwlet saparymyň barşynda Özbegistan Respublikasynyň wekiliýetini...