32.9 C
Aşkabat
13.07.2024

Etiketka : Gazagystan

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ Iň Täze Habarlar WİDEO

GDA Ýurtlarynyň Habarlar Agentlikleri Beýik Ýeňşiň Fotosuratlardaky Taryhyny Görkezdiler

turkmenhabargullugy
Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belorussiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldawiýanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň habarlar agentlikleri Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öň ýanynda bilelikdäki taslamany –...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistan we Gazagystan Häzirki Döwrüň Möhüm Meseleleri Boýunça Birmeňzeş Garaýşa Eýedir

Türkmenistan we Gazagystan häzirki zaman gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça birmeňzeş garaýşa eýerýär. Gazagystanda döwlet saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Astanada bu barada aýtdy....
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT YKDYSADYÝET

18-nji Aprelde Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystan Respublikasyna Döwlet Sapary Başlanýar

18-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazagystan Respublikasyna iki günlük döwlet sapary başlanýar, sapar türkmen Lideri tarapyndan özüniň gazagystanly kärdeşi Nursultan Nazarbaýewiň çagyrmagy boýunça amala...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti 18-19-njy Aprelde Gazagystan Respublikasynda Döwlet Sapary Bilen Bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 18-19-njy aprelde Gazagystan Respublikasynda döwlet sapary bilen bolar. Döwlet Baştutanymyzyň Astana boljak saparyna görülýän taýýarlyk barada hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Seulda Koreýa Respublikasy Bilen Merkezi Aziýa Ýurtlarynyň Arasynda 10-njy Hyzmatdaşlyk Forumy Geçirildi

turkmenhabargullugy
Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň, şol sanda Türkmenistanyň wekiliýeti Seul şäherine köptaraplaýyn düzümde hyzmatdaşlyk etmek meselelerine garamak maksady bilen “Koreýa Respublikasy-Merkezi Aziýa” 10-njy hyzmatdaşlyk forumyna gatnaşmaga...