27.9 C
Aşkabat
13.07.2024

Etiketka : Ýurtlarynyň

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ Iň Täze Habarlar WİDEO

GDA Ýurtlarynyň Habarlar Agentlikleri Beýik Ýeňşiň Fotosuratlardaky Taryhyny Görkezdiler

turkmenhabargullugy
Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belorussiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldawiýanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň habarlar agentlikleri Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öň ýanynda bilelikdäki taslamany –...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Birinji Hazar ykdysady forumyna sebitiň ýurtlarynyň hökümet Baştutanlary gatnaşdylar

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi, oňa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Forumyň gün tertibi kenarýaka ýurtlaryň hem-de gyzyklanma bildirýän...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Hazarýaka Ýurtlarynyň Portlarynyň Ýolbaşçylary Awazada Duşuşarlar

Şu ýylyň 13-14-nji oktýabrynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Hazarýaka döwletleriň portlarynyň ýolbaşçylarynyň bilelikdäki bäştaraplaýyn mejlisi geçiriler. Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň wekilleri duşuşygyň barşynda...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

GDA Ýurtlarynyň Birnäçesiniň Baştutanlary Hormatly Prezidentimizi Ýeňiş Güni Bilen Gutladylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli gutlaglar gelip gowuşýar. Türkmen döwletiniň baştutanynyň adyna Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýew,...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Mejlisinde Ýewropa Bileleşiginiň Ýurtlarynyň Deputatlarynyň Wekiliýeti Bilen Duşuşyk Boldy

Mejlisde däbe öwrülen parlamentara gatnaşyklaryň çäginde Ýewropa parlamentiniň wise-başlygy jenap Rişard Çarneskiniň ýolbaşçylygynda ýurdumyza iş sapary bilen gelen Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň deputatlary bilen duşuşyk boldy....
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginde Ynamy Berkitmegiň Çäreleriniň Agza-Ýurtlarynyň Tehniki Toparlarynyň Mejlisi Geçirildi

2017-nji ýylyň 3-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Owganystana ýardam bermek boýunça Stambul prosesiniň çäginde «Sebitleýin infrastrukturalar» (RI-CBM) Ynamy berkitmek çäreleriniň agza-ýurtlarynyň Sebitleýin tehniki toparlarynyň...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Pekinde HHR Bilen Merkezi Aziýa Ýurtlarynyň Arasynda Diplomatik Gatnaşyklarynyň Ýola Goýulmagynyň 25 Ýyllygyna Bagyşlanyp Dabaraly Çäre Geçirildi

Pekinde “Dýaoýuýtaý” döwlet kabulhanasynda Hytaý Halk Respublikasy bilen Merkezi Aziýanyň bäş ýurtlary bolan Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Seulda Koreýa Respublikasy Bilen Merkezi Aziýa Ýurtlarynyň Arasynda 10-njy Hyzmatdaşlyk Forumy Geçirildi

turkmenhabargullugy
Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň, şol sanda Türkmenistanyň wekiliýeti Seul şäherine köptaraplaýyn düzümde hyzmatdaşlyk etmek meselelerine garamak maksady bilen “Koreýa Respublikasy-Merkezi Aziýa” 10-njy hyzmatdaşlyk forumyna gatnaşmaga...