27.9 C
Aşkabat
13.07.2024

Etiketka : Görkezdiler

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ Iň Täze Habarlar WİDEO

GDA Ýurtlarynyň Habarlar Agentlikleri Beýik Ýeňşiň Fotosuratlardaky Taryhyny Görkezdiler

turkmenhabargullugy
Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belorussiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldawiýanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň habarlar agentlikleri Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öň ýanynda bilelikdäki taslamany –...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Ýörelgeler Dowamy: Ýaşajyk Nakgaşlar Ahal-Teke Bedewlerine Bagşlanan Işlerini Görkezdiler

Şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birinde Bäşim Nuraly adyndaky Çagalar çeperçilik mekdebiniň we 2-nji Çagalar çeperçilik mekdebiniň okuwçylarynyň Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan işleri görkezilýär. Çäräni...