23 C
Aşkabat
11.05.2021

Etiketka : Sany

BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmen Kölüniň Daşoguz Golunyň Kenarynda Mekan Tutýan Dürli Görnüşli Guşlaryň Sany Artýar

Gaplaňgyr döwlet goraghanasynyň işgärleriniň gözegçiligine görä, “Altyn asyr” Türkmen kölüniň Daşoguz golunyň kenarynda balyk bilen iýmitlenýän guşlaryň sany artdy. Ozal Sarygamyş kölünde ýaşan gotanlar, jübtünler,...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Gurbanguly Berdimuhamedow: V Aziýa Oýunlary Oňa Gatnaşyjylaryň Düzümi Boýunça-da, Sport Görnüşleriniň Sany Boýunça-da Aýratyn Häsiýete Eýedir

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Prezidenti Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda çykyş etdi. “Şu gün biz Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Pekinde «Lookwee» Žurnalynyň „Aşgabat 2017“ Oýunlaryna Bagyşlanan Ýörüte Sany Çapdan Çykdy

Iňlis dilinde neşir edilýän žurnalyň tematiki sany «TDH» agentliginiň we „Aşgabat 2017“ Oýunlarynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň maglumat taýdan goldaw bermeginde Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Ilçihanasy...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

“Türkmenistanyň Salgyt Ulgamy” Žurnalynyň Nobatdaky Sany Çapdan Çykdy

5-nji aprelde geçirilen Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň şu ýylyň 1-nji çärýeginiň netijelerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysady ulgamyny mundan beýläk...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Ýylanly Basyş Kompressor Stansiýasynda Suwuklandyrylan Gaz Almak Boýunça Iki Sany Tehnologiki Desgany Gurmak Meýilleşdirilýär

«Türkmengaz» döwlet konserni Daşoguz welaýatyndaky «Ýylanly» basyş kompressor stansiýasynda suwuklandyrylan gaz almak boýunça iki sany tehnologik desgany gurmagy meýilleşdirýär. Häzirki wagtda «Türkmengaz» DK-sy suwuklandyrylan gaz...