-6 C
Aşkabat
25.02.2021

Etiketka : Ikinji

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

“Altyn Asyr” Ikinji Orun Bilen Aratapawudy Baş Utuga Çenli Artdyrdy

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 14-nji tapgyrynyň birinji duşuşygynda “Altyn Asyr” Balkanabadyň “Nebitçi” toparyny uly hasap bilen ýeňlişe sezewar etdi. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda Ýazguly Hojageldiýewiň tälim berýän...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Telekeçilik Meseleleri Boýunça Bilelikdäki Türkmen-Astrahan Geňeşiniň Ikinji Mejlisi

2020-nji ýylyň 29-njy aprelinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Telekeçilik meseleleri boýunça bilelikdäki Türkmen-Astrahan geňeşiniň ikinji mejlisi geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Gazanan Ýeňşi “Aşgabady” Ikinji Orna Çykardy

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň bäşinji tapgyrynyň jemleýji güni paýtagtymyzda Balkanabadyň “Nebitçisini” kabul eden “Aşgabat” wajyp ýeňiş gazandy. Said Seýidowyň tälim berýänleri bu duşuşykda 5:2 hasabynda ýeňiş...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YLYM

Awgustyň Ikinji Ýarymy-Täze Okuw Ýylyna Işjeň Taýýarlyk DöwridirAwgustyň Ikinji Ýarymy-Täze Okuw Ýylyna Işjeň Taýýarlyk Döwridir

turkmenhabargullugy
1-nji awgustdan başlap sebitleriň ählisinde- iri we kiçeňräk söwda merkezlerinde indi däbe öwrülen „mekdep bazarlary“ işläp başlaýar. Pýatagtymyzda şeýle ýörüteleşdirilen söwda merkezleriniň on bäşisi bar,...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Aşgabatda Geçirilýän Medeniýet Hepdeliginiň Ikinji Gününde Sergiler Guraldy, Sahna Eserleri Görkezildi

turkmenhabargullugy
Aşgabatda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň ikinji gününde sergiler guraldy, sahna eserleri, kinofilmler görkezildi hem-de konsertler guraldy. Şekillendiriş sungaty muzeýinde şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi açyldy....
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Balkanabadyň Alpinistleri Belentligine Çalt Çykmakda Türkmenistanyň Kubogynyň Ikinji Tapgyrynda Öňdeligi Eýeledi

Uly Balkan gerşiniň belentligine – Balkan welaýatyndaky Arlan dagyna belentlige çalt çykmak skaýranning boýunça Türkmenistanyň Kubogynyň şu ýylda geçirilen ikinji tapgyry boldy. Bäsleşikleri Türkmenistanyň Sport...