30.9 C
Aşkabat
22.07.2021

Etiketka : Şäherinde

BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Ankara Şäherinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Mynasybetli Medeni Çäre Geçirildi

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan «ТRТ» teleradiokompaniýasy bilelikde Ankara şäheriniň Etnografiýa muzeýinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we 2020-nji ýylyň “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany”...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

24-25-nji Fewralda Dubaý Şäherinde “TOPH Gaz Geçirijisi Parahatçylygyň we Hyzmatdaşlygyň Gaz Geçirijisidir” Atly Halkara Maslahaty Geçiriler

turkmenhabargullugy
20-nji fewralda geçirilen hökümet mejlisinde wise-premýer M.Meredow 24-25-nji fewralda Dubaý şäherinde (BAE) «TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisidir» atly halkara maslahaty hem-de nebitgaz...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK SPORT

TÜRKIÝE RESPUBLIKASYNYŇ STAMBUL ŞÄHERINDE BÜTİNDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI MYNASYBETLI WELOSIPEDLI ÝÖRIŞ GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygyndaş Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde türkmen halkynyň bol-elin we sagdyn durmuşda ýaşamagy üçin giň mümkinçilikler...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Stambul Şäherinde Halkara Nowruz Baýramy Mynasybetli Dabaraly Çäre Geçirildi

turkmenhabargullugy
Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde, 2019-nji ýylyň 21-nji martynda Stambul şäher häkimligi, Stambul welaýat häkimligi, Özbegistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Azerbeýjan we Türkmenistanyň Baş konsullygy tarapyndan Halkara Nowruz...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkiýe Respublikasynyň Stambul Şäherinde Halkara Bitaraplyk Gününe Bagyşlanan Maslahat Geçirildi

2017-nji ýylyň 06-njy dekabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul ş.) tarapyndan Stambul şäher häkimliginiň Medeniýet öýünde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistan-Türkiýe...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YLYM

Stambul Şäherinde Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek Ýolunyň Ýüregi” Atly Kitabynyň Tanyşdyrylyş Dabarasy Geçirildi

turkmenhabargullugy
2017-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul ş.) tarapyndan Stambul şäherinde ýerleşen abraýly uniwersitetleriñ biri bolan Bahçeşehir uniwersitetinde, Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Stambul Şäherinde Aziada-2017 Oýunlarynyň Başlanmagyna 100 Gün Galmagy Mynasybetli Welosipedli Ýörüş Geçirildi

turkmenhabargullugy
Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygyndaş Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde türkmen halkynyň bol-elin we sagdyn durmuşda ýaşamagy üçin giň mümkinçilikler...