32.9 C
Aşkabat
22.06.2022

Etiketka : Gelip

BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Muzeýler Üçin Täze Tehnologiýalar: Sankt-Peterburgdan Gelip Gowşan Sowgat Näme Aňladýar

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň we Russiýanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň birnäçesinde habar berlişi ýaly, geçen hepdede Sankt-Peterburgyň wekilçilikli wekilýetiniň hatarynda ýurdumyza gelen Halkara türkmen-rus arheologik toparynyň ýolbaşçysy, RYA-nyň...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Galla Oragynyň Öň Ýanynda Türkmenistana Täze “СLAAS” Kombaýnlarynyň Tapgyry Gelip Gowuşdy

turkmenhabargullugy
Türkmenistanda galla oragy başlanmazynyň öň ýanynda dünýä belli “СLAAS” nemes maşyn gurluşyk kompaniýasynyň “TУKAHO 430” kysymly galla orujy kombaýnlaryň ilkinji tapgyry gelip gowuşdy. Ahal welaýatynyň...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Adyna Gutlag Hatlary Gelip Gowuşdy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Sizi hem-de Türkmenistanyň ähli halkyny umumy baýramçylygymyz bilen — Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

John Deere Kombaýnlarynyň Iň Täze Nusgalary Türkmen Ekerançylarynyň Ygtyýaryna Gelip Gowuşdy

Ozal habar berlişi ýaly, 5-nji maýda geçirilen hökümet mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýew galla oragyna taýýarlygyň...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Galla Oragynyň Öň Ýanynda Ýurdumyzyň Oba Hojalyk Tehnikasynyň Üstüne Täze “Jon Deere” Galla Orujy Kombaýnlary Gelip Gowuşdy

Obasenagat toplumyny okgunly ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga, halkymyzyň abadançylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Oba hojalygynda amala aşyrylýan özgertmeler...