33.9 C
Aşkabat
31.07.2022

Kategoriýa : SPORT

Türkmenistanyň syýasatynda sportuň ösmegi ileri tutulýan ugurlaryň biridir.

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

“Köpetdag”, “Nebitçi” Hem-de “Ahal” Toparlary Ýeňiş Gazandylar

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň 13-nji tapgyrynyň jemleýji duşuşyklary geçirildi. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda “Şagadamyň” ýaşlar düzümini 3:1 hasabynda ýelişe...